[ Yazılı Eserler ]
 
Salih Baba Divanı (Rabıta-i Nakşi Hayali)

Yüzlerce kemali divan sahibi içinde Salih Baba divanı ayrı bir yer teşkil eder.  Bu zarif divan, her türlü şiir çeşidinin ustalıkla kullanıldığı bir sanat pırlantası ve rabıta ıtrı, muhabet burağıdır. Aşağıdaki başlıklara tıklayarak Salih Baba divanının tamamını okuyabilirsiniz.

Önsöz....
Bed' olunsun besmeleyle hamdeleyle evsati...
Eger pirim bana eylerse himmet...
Erişti himmet-i şeyhim inayet eyledi Mevla...
Sen sana gel ey gönül kılma hased kibr ü riya ...
Bu fani dünyayı gezdim dolaştım...
Cemalin arzı kılmazsa dilara...
Bir noktada pinhan imiş...
Pîr-i Sami gel eriş sen dade Allah aşkına...
Gam günümdür gel eriş sultanım Allah aşkına...
Evvela derdi kazanıp sonra gel derman ara...
Berzahda kalır ermez ise bu garib insan...
Söz ile bir kalbe doğmaz ledünni...
Hazreti pîrimden olaldan münib...
Dad elinden ey gönül kıldın bana cevr ü itab...
Hudâ'nın lutfu ihsanı şeriat...
Şeş ciheti başdan başa kaplamış...
Haddini bil müddei gel etme her can ile bahs...
Senin hasret firakındır benim giryanıma bais...
Ey birader derd-i aşka mübtela olmak da güç...
Giriftarı aceb sevda-yı aşık oldun mu sen Salih...
Derunun derdini her yerde açma...
Cihan bağında gülıandır meıayih...

...

[ Yazılı Eserler ]