[ Yazılı Eserler ]
 
Piri Sami Hazretleri (Hayatı ve Sohbetleri)

Piri Sami Hz.'leri (1847-1912) Nakşibendi Tarikatı'nın Hâlidiye kolu'na mensup irşadla görevlendirilmiş kâmil bir şeyh. Ünal Uygun Bey tarafından Piri Sâmî Hz.'leri ile ilgili olarak yapılan bir çalışma kitap haline getirilmiş ve okuyucuların hizmetine sunmuştur. Aşağıdaki başlıklara tıklayarak Piri Sami Hazretleri'nin hayatı ve sohbetlerini içeren bu kitabı okuyabilirsiniz.

Önsöz....
Giriş...
Ailesi ...
Piri Sami (k.s.) Hazretleri Abdurrahmani Tahi (k.s.) Hazretleri dergahında (1882)...
Halife oluşu ve Erzincan'a dönüşü (1882-1883)...
Kırtıloğlu dergahı (1884) (Piri Sami Hazretleri)...
Piri Sami (k.s.) Hazretleri mürşidi Abdurrahmani Tahi (k.s.) Hazretleri'ni anlatıyor...
Vefatı (1912)...
Tüfekçizade Salih Baba...
Menkıbeler...
Tahi (k.s.) Hazretleri'nin 1883 yılında Sami (k.s.) Hazretleri'ne verdiği icazetnamedir...
Piri Sami Hazretlerinin vakıfları...
Tuğra...
Mektuplar...
Sohbetler...
Sohbetler-(1)-1903...
Sohbetler-(2)-1912...
Sohbetler-(3)-1903...
Sohbetler-(4)-1904...

[ Yazılı Eserler ]